Friday, February 02, 2007

Sights of Copenhagen: Helligaands kirke

This church is situated between Amager Torv and Højbro Plads. Above the door there is a memorial plaque where you get a short history of this wonderful church building.

DENNE GAMLE KIRKE VAR FØRST EN DEL AF DET GAMLE HELLIGAANDS HOSPITAL.

This old church was first a part of the old Helligaands hospital

I KONG CHRISTIAN I’s REGJERINGSTID OMBYGGEDES DEN SOM KIRKE FOR DET DENNE GAMLE KIRKE VAR FØRST EN DEL AF DET GAMLE DAVÆRENDE DUEBRØDREKLOSTER.

In the reign of Christian I, rebuilt as church as the old church first was a part of the old Duebrødre monastery. (Duebrødrene was an undergroup of the Augustine Monastic Order)

AAR 1530 PRÆDIKEDES HER DEN LUTHERSKE REFORMATION

Here, in the year 1530, the lutheran reformation was proclaimed

AAR 1537 BLEV KIRKEN EN AF STADENS SOGNEKIRKER PRYDEDES VED RIGSHOVMESTER CHRISTOFFER VALKENDORFS OMSORG I AARENE 1582 OG 1594 MED TAARN OG SPIR

In the year 1537 turned into on of the citys parish churches and by the grace of rigshovmester Christoffer Valkendorf in the year 1582 and 1594 was given tower and spire.

BRÆNDTE MED EN STOR DEL AF STADEN I AARET 1728

Burnt with a large part of the city in the year 1728

PÅNY OPFØRT I FØLGENDE AAR OG OFTERE SIDEN UDBEDRET

Rebuilt the following year and often since repaired

NU I CHRISTIAN IX’s 16DE REGJERINGSAAR ATTER FULDSTÆNDIGT ISTANDSAT OG PRYDET MED TVENDE SPIR.

Now in the 16th year reign of reign of Christian IX, once again completely restored and given two towers.

MENIGHEDEN TIL OPBYGGELSE GUD TIL ÆRE AAR 1878-1879

The parish to help and in Gods honour the year 1878-1879

No comments: